yhdistys toiminta yhteystiedot linkit   kuvat

Yhdistyksemme

Tukihenkilötyö yhdistys ry on perustettu v. 2001. Päihdealan toimijana yhdistys kouluttaa, kurssittaa, työnohjaa ja antaa neuvoja tukihenkilö- ja vertaistukityöhön. 
Erikoisalueemme on kaikenlaisten riippuvuuksien ymmärtäminen etenkin päihdealan, mutta olemme motivoituneita ja kykeneviä monenlaiseen auttamistyöhön.
Toimimme maanlaajuisesti. Meillä on valmiudet tulla apua tarvitsevien omalle kotipaikkakunnalle.

Yhdistyksen tarkoitus 

  • tukea erilaisista syistä syrjäytyneitä ihmisiä (päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, pitkäaikaistyöttömyys) ja  poistaa muiden ennakkoluuloja heitä kohtaan

  • tukea ja kannustaa ihmisiä ottamaan omaehtoisesti uudelleen vastuu elämästään

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys suorittaa valistus-, tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa sekä järjestää informaatiotilaisuuksia eri yhdistyksille ja yhteisöille.

Tukihenkilötyö yhdistyksen toimintaperiaatteena on tarjota mahdollisuutta ja apua varsinkin pienille ja vähävaraisille yhdistyksille koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation keinoin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen turvin.


Projektit/Hankkeet

Takaisin Arkeen -hanke


                Takaisin Arkeen -projekti, joka keskittyi päihdekuntoutujien jatkohoitoon, muuttui jatkuvaksi
                toiminnaksi 1.3. 2011 RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Jatkamme edelleen
                koulutusta, konsultointia ja tukivalmennusta yhteistyössä eri yhdistysten, yhteisöjen ja
                A-klinikoiden kanssa.

Asuvaksi projekti 2018- 

               Moniongelmaisten asunnottomien, palveluiden tavoittamattomien tai niistä pois pudonneiden
               ihmisten auttaminen jalkautuvan tuki-, ohjaus- ja selvitystyön avulla. Työtä tehdään ns.                        kovimman ytimen kanssa asumis- ja sosterpalveluiden pullonkaulojen poistamiseksi ja
               asiakastyötapojen ajantasaistamiseksi. Projekti tukee kohderyhmän ihmisiä osallistavalla ja                        voimaanuttavalla toiminnalla hyödyntäen yhteistyö- ja verkostokumppanuutta ja palvelu-
               ohjausta ihmisten sovittamiseksi sosiaali- ja terveyshuollon tukeen.


Tukihenkilön Turva -projekti 2003-2005

 

Tukihenkilön Turva -projektin loppuraportti >          Raportin kansilehti >

Takaisin arkeen -projektin loppuraportti > 


Historiaa


Meidän tarinamme
           

                Tämän vuosituhannen alussa istui saman pöydän ääreen muutama tukihenkilötyöstä
                kiinnostunut ihminen. Eikä pelkästään tukemisesta, vaan kaiken kaikkiaan tukihenkilöiden
                hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Syntyi ajatus tukihenkilön kokonaisvaltaisesta huolehtimisesta.

                Yhdistykselle laadittiin toimintaperiaatteet. 31.1.2001 oli perustava kokous. Heinäkuussa 2001
                Tuetaan Tositarkoituksella -säännöt hyväksyttiin ja yhdistys rekisteröityi. Ensimmäisenä
                toimintavuotenaan yhdistys ei saanut rahoitustukea mistään. Koulutuksia kuitenkin järjestettiin
                vapaaehtoisesti ympäri Suomea. Usko hyvään toimintaan oli syntynyt. Vuonna 2002 yhdistys sai
                jo kaupungilta toiminta-avustusta. Ei paljon, mutta sen verran, että se herätti uskon jatkaa
                eteenpäin.
                Toimisto oli alusta lähtien kotitoimisto. Sekin vaati määrätynlaista uhrautumista. Saimme alkuun                 Vantaan kaupungilta käytöstä poistetun ihan oikean tietokoneen.

                Vuoden 2002 aikana usko Tukihenkilön Turva -projektiin löytyi, malli siihen tuli jo olemassa
                olevasta toiminnasta. Teimme anomuksen Raha-automaattiyhdistykselle. Se ei ollut mikään
                helppo operaatio. Se vaati suunnittelua ja neuvotteluja lukuisten eri tahojen kanssa. Haimme
                projektille puolentoista henkilön palkkausvaroja. Tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin. Rahoitus
                kuitenkin tuli ennakkotietojen mukaan kolmeksi vuodeksi.

                Tukihenkilön Turva -projekti 2003-2005

                RAY:n rahoitus loi perustan yhdistyksen toiminnalle. Rahoituksen turvin saimme toimiston
                “nykyaikaiseksi”. Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä eri puolille Suomea. Koulutukset tapahtuvat
                tukihenkilöiden omilla paikkakunnilla. Näin koulutukset tulevat huomattavasti edullisemmiksi.
                Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä tukihenkilöiden jaksamiselle. Olemme panostaneet
                jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin. Mielestämme jatkuva huolenpito tukihenkilöistä antaa
                mahdollisuuden jatkuvuuteen.

                Suhteellisen lyhyessä ajassa on löytynyt hyvä toimintamalli yhdistykselle. Vakituisia
                yhteistyökumppaneita on tullut reilusti rinnallemme, mm. Ridasjärven päihdehoitokeskus, viisi                     päihdepysäkkiä, Salon A-klinikkatoimi. Tänä päivänä on mahdollista yhdistyksen kautta toteuttaa
                hyvää ideaa. Tukihenkilötyö yhdistys ry on hyvä esimerkki siitä, kun muutama ihminen uskoo                        hyvään asiaan ja lähtee toteuttamaan ideaansa.

                                  
Vuoden 2010 paras liikuntahanke Sittenkin mukavaa

                Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, joka on valtakunnallinen, ministeriöiden rahoittama, palkitsi
                Sittenkin mukavaa -hankkeemme vuoden 2010 parhaana liikuntahankkeena.

                Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsee vuosittain paikallisia
                terveysliikuntahankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan edistämiseksi. Lisäksi
                KKI-ohjelma palkitsee liikkumisolosuhteita edistävän liikkumisympäristöteon.

palkinto                Vuoden 2010 terveysliikuntahankkeina KKI-ohjelma palkitsi
                Kunnonkeskus Oy:n Kunto Kunnon Klubeista -hankkeen,
                Puolangan kunnan Pihkakourat kuntoon -hankkeen ja
                Tukihenkilötyöyhdistys ry:n Sittenkin mukavaa -hankkeen.
                Liikkumisympäristötekona palkittiin Oulun kaupunki
                pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta pyöräilyn olosuhteet
                huomioivasta yhdyskuntarakenteen ja arkiympäristön
                kehittämisestä.

                Palkinnot luovuttivat kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin                 ja peruspalveluministeri Paula Risikko KKI-ohjelman
                vuosipäivänä 25.1.2011 Helsingissä Säätytalossa.

                KKI:n perusteet hankkeemme palkitsemiseen:

Kunnossa kaiken ikää                "Tukihenkilötyöyhdistys ry:n Sittenkin mukavaa -hankkeessa on tehty
                pitkäjänteistä työtä päihdeongelmaisten parissa. Hanke tavoittaa
                yhteistyökumppaniensa A-kiltojen ja A-klinikoiden kautta raitistuvia, joiden
                arkeen tarjotaan päihteiden jättämän tyhjän tilan sijaan liikuntaa ja
                yhdessäoloa. Hankkeessa on erikoistuttu kirkkovenesoutuun, joka on hyvä                 esimerkki sosiaalisesta tavasta liikkua. Soutua on harrastettu tavoitteena osallistuminen Sulkavan
                Suursoutuihin, mikä onkin lisännyt lajin mielekkyyttä ja osallistujien motivaatiota liikkumiseen.

                Monet päihdeongelmaiset ovat myös työttömiä ja syrjäytymisvaarassa yhteiskunnasta. Hankkeessa                 on liikunnallisen tukitoiminnan lisäksi tarjottu tärkeää tukivalmennusta muissa arkielämän asioissa.                 Tavoitteena on raitistumisen ja liikunnan ylläpitämisenlisäksi myös työllistää osallistujia.

                Hanke on toteutettu yhteistyössä Vantaan A-killan, useiden A-klinikoiden, seurakuntien päihdetyön,                 työttömien yhdistysten sekä Kaakon Talosi & House Oy:n kanssa. KKI-ohjelma palkitsee
                Tukihenkilötyöyhdistys ry:n syrjäytymisvaarassa olevan kohderyhmän arvostavasta,
                ammattitaitoisesta ja pitkäjänteisestä Sittenkin mukavaa -hankkeesta."


   
   
Tukihenkilötyö
yhdistys ry
 
Vantaa
2018